Welkom bij Gezondheidscentrum Merenwijk

Via deze website willen wij u informeren over de diensten die wij leveren en u attenderen op actueel nieuws op het gebied van ziekte en gezondheid.

Gezondheidscentrum Merenwijk is in 1978 opgericht in de destijds in aanbouw zijnde Merenwijk, op initiatief van een bewonersgroep, in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden en biedt allerlei vormen van zorg onder één dak. In nauwe onderlinge samenwerking en dicht bij de woonomgeving van onze cliënten. Op hun vraag en hun behoefte is onze zorg afgestemd. De zorgverleners weten dus wat er van hen verwacht wordt.

Gezondheidscentrum Merenwijk is een samenwerkingsverband van huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk en thuiszorg. Daarnaast zijn in het gezondheidscentrum een diëtist, logopedisten, psychologen, verloskundigen en een priklocatie van SCAL Medische Diagnostiek gehuisvest.

Onze visie is dat door intensieve samenwerking tussen de verschillende hulpverleners betere zorg wordt verleend. Door regelmatig overleg is het bijvoorbeeld mogelijk om snel en gericht naar elkaar te verwijzen.

Het werkterrein van ons centrum omvat de gehele Merenwijk en een directe ring daaromheen (inclusief de nieuwbouwwijken Groenoord en Nieuw Leyden).

Gezondheidscentrum Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Griepvaccinaties 2014

Op dinsdag 14 en woensdag 15 oktober worden tussen 15 en 18 uur de jaarlijkse griepvaccinaties gegeven.Indien u deze dagen verhinderd bent, dan kunt u op donderdag 30 oktober tussen...

Lees verder

Avondspreekuur

Vanaf 1 oktober 2014 starten we in ons gezondheidscentrum met een avondspreekuur. De huisartsen van de Ven, Cargalli, Muis en Kluen zullen in eerste instantie het avondspreekuur gaan doen...

Lees verder

ZwangerFit®

In Gezondheidscentrum Merenwijk kunt u de cursus ZwangerFit® volgen.ZwangerFit® is een landelijk concept, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB). Het is gericht op gezond en actief zwanger zijn...

Lees verder

3 oktober is Gezondheidscentrum Merenwijk gesloten

Vrijdag 3 oktober is het gezondheidscentrum gesloten vanwege het Leids Ontzet. Maandag 6 oktober zijn wij weer gewoon geopend.

Lees verder

Thuisarts.nl

De website Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte: bij vragen en klachten thuis; voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap ook namens úw...

Lees verder