Welkom bij Gezondheidscentrum Merenwijk

Via deze website willen wij u informeren over de diensten die wij leveren en u attenderen op actueel nieuws op het gebied van ziekte en gezondheid.

Gezondheidscentrum Merenwijk is in 1978 opgericht in de destijds in aanbouw zijnde Merenwijk, op initiatief van een bewonersgroep, in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden en biedt allerlei vormen van zorg onder één dak. In nauwe onderlinge samenwerking en dicht bij de woonomgeving van onze cliënten. Op hun vraag en hun behoefte is onze zorg afgestemd. De zorgverleners weten dus wat er van hen verwacht wordt.

Gezondheidscentrum Merenwijk is een samenwerkingsverband van huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk en thuiszorg. Daarnaast zijn in het gezondheidscentrum een diëtist, logopedisten, psychologen, verloskundigen en een priklocatie van SCAL Medische Diagnostiek gehuisvest.

Onze visie is dat door intensieve samenwerking tussen de verschillende hulpverleners betere zorg wordt verleend. Door regelmatig overleg is het bijvoorbeeld mogelijk om snel en gericht naar elkaar te verwijzen.

Het werkterrein van ons centrum omvat de gehele Merenwijk en een directe ring daaromheen (inclusief de nieuwbouwwijken Groenoord en Nieuw Leyden).

Gezondheidscentrum Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Beter Weten niet ontvangen?

De 'Beter Weten' verschijnt drie keer per jaar (in maart, juli en november). Hij wordt samen met het Leids Nieuwsblad huis-aan-huis bezorgd in de Merenwijk en in de nieuwbouwwijken Groenoord...

Lees verder

De nieuwe gezondheidscheck

Vraagt u zich af hoe gezond u bent?Doe De Persoonlijke Gezondheidscheck!Maak, bewaak en verbeter uw gezondheidsrapport. Uw persoonlijke gezondheidsaccount online Wetenschappelijk onderbouwd en breedgedragen Inzicht in uw gezondheid en leefstijladvies op maat Word vitaler...

Lees verder

Nieuwe taken voor de gemeente per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente vanuit het Rijk nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning, zorg en werk. Onze cliënten kunnen te maken krijgen...

Lees verder

Avondspreekuur

In 2014 zijn de huisartsen in ons gezondheidscentrum met een avondspreekuur gestart. Op deze avonden houden per avond twee huisartsen spreekuur. Het avondspreekuur is bedoeld voor patiënten met één...

Lees verder

ZwangerFit®

In Gezondheidscentrum Merenwijk kunt u de cursus ZwangerFit® volgen.ZwangerFit® is een landelijk concept, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB). Het is gericht op gezond en actief zwanger zijn...

Lees verder

Thuisarts.nl

De website Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte: bij vragen en klachten thuis; voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap ook namens úw...

Lees verder