Welkom bij Gezondheidscentrum Merenwijk

Via deze website willen wij u informeren over de diensten die wij leveren en u attenderen op actueel nieuws op het gebied van ziekte en gezondheid.

Gezondheidscentrum Merenwijk is in 1978 opgericht in de destijds in aanbouw zijnde Merenwijk, op initiatief van een bewonersgroep, in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden en biedt allerlei vormen van zorg onder één dak. In nauwe onderlinge samenwerking en dicht bij de woonomgeving van onze cliënten. Op hun vraag en hun behoefte is onze zorg afgestemd. De zorgverleners weten dus wat er van hen verwacht wordt.

Gezondheidscentrum Merenwijk is een samenwerkingsverband van huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk en thuiszorg. Daarnaast zijn in het gezondheidscentrum een diëtist, logopedisten, psychologen, verloskundigen en een priklocatie van SCAL Medische Diagnostiek gehuisvest.

Onze visie is dat door intensieve samenwerking tussen de verschillende hulpverleners betere zorg wordt verleend. Door regelmatig overleg is het bijvoorbeeld mogelijk om snel en gericht naar elkaar te verwijzen.

Het werkterrein van ons centrum omvat de gehele Merenwijk en een directe ring daaromheen (inclusief de nieuwbouwwijken Groenoord en Nieuw Leyden).

Gezondheidscentrum Nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Avondspreekuur

Vanaf 1 oktober 2014 starten we in ons gezondheidscentrum met een avondspreekuur. De huisartsen van de Ven, Cargalli, Muis en Kluen zullen in eerste instantie het avondspreekuur gaan doen...

Lees verder

Beter Weten juni 2014 is verschenen

Woensdag 18 juni is het juni-nummer van de Beter Weten verspreid in de Merenwijk en de nieuwbouwwijken Groenoord en Nieuw Leyden. Het thema van dit nummer is 'Psychische ondersteuning in...

Lees verder

ZwangerFit®

In Gezondheidscentrum Merenwijk kunt u de cursus ZwangerFit® volgen.ZwangerFit® is een landelijk concept, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB). Het is gericht op gezond en actief zwanger zijn...

Lees verder

HKZ-certificaat voor Gezondheidscentrum Merenwijk!

Gezondheidscentrum Merenwijk heeft op 20 maart het hoogste (3e) niveau behaald van het 'HKZ Normstelsel Keten Multidisciplinair Eerstelijnssamenwerkingsverband'.   Op 19 en 20 maart is het gezondheidscentrum geauditeerd door de onafhankelijke...

Lees verder

Fysiotherapiepraktijk behaalt HKZ-certificaat!

Op dinsdag 18 februari is aan de fysiotherapiepraktijk in Gezondheidscentrum Merenwijk het HKZ-certificaat 'Extramurale Fysiotherapiepraktijken' overhandigd.Dit betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem van de fysiotherapiepraktijk aan de HKZ-kwaliteitsnormen voldoet.

Lees verder

Thuisarts.nl

De website Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte: bij vragen en klachten thuis; voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts. Ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap ook namens úw...

Lees verder